Is de evolutietheorie wel echt bewezen?

In de wetenschappen worden theorieën geformuleerd om de wereld te beschrijven en ze beter te begrijpen. Een wetenschappelijke theorie staat steeds open voor discussie. Wanneer er nieuwe bewijzen worden geleverd, wordt de bestaande theorie aangepast of vervangen door een nieuwe theorie.

Darwins evolutietheorie maakt niet enkel indruk omdat ze een revolutionair inzicht met zich meebrengt, maar ook omdat ze zo goed onderbouwd is met feitenmateriaal. De bewijzen voor Darwins theorie zijn in de loop der tijd enkel nog maar toegenomen.

Lees hier meer over de bewijzen voor en heersende misvattingen over de evolutheorie.

Kan ik de evolutietheorie aanvaarden én in het bestaan van een god geloven?

Charles Darwin leefde in het diepgelovige Victoriaanse Engeland van de 19de eeuw. Zijn vrouw bleef heel haar leven godsvruchtig. Darwin zelf begon bij het ontplooien van zijn theorie steeds harder te twijfelen aan het bestaan van een god. Zijn theorie bewees dat het scheppingsverhaal uit de bijbel niet letterlijk genomen kon worden. Dus waarom zouden de andere bijbelse verhalen dan wel juist zijn? De evolutietheorie is voor veel mensen een bewijs dat een goddelijke schepper niet bestaat.

Er zijn gelovigen die vandaag nog steeds vasthouden aan het scheppingsverhaal. De creationisten verwerpen dan ook de evolutietheorie, zonder daarvoor goede argumenten aan te halen. Daarnaast zijn er gelovigen die wél de werking van de evolutietheorie, en het wetenschappelijke denken in het algemeen, aanvaarden. Zij passen hun godsbeeld aan, aan de inzichten van de wetenschap, en niet omgekeerd.

Waar vind ik meer informatie over Darwin en de evolutietheorie?

De website www.evolutietheorie.be bevat veel informatie voor jong en oud. We raden ook volgende toegankelijke werken aan:

  • Charles Darwin: de evolutie op het spoor, Clint Twist, Ars Scribendi
  • Kaas en de evolutietheorie, Bas Haring, Houtekiet

Het is uiteraard ook interessant om de heruitgaven van Darwins publicaties te ontdekken.

De vrijzinnig humanistische jongeren, Hujo, hebben twee educatieve spellen te leen: Op stap met Darwin en Recht van de sterkste (konijnenspel). Voor de tweede en derde graad is er het educatieve pakket Had de eerste mens een naam?, te bestellen via het secretariaat van de RIBZ.

Wie heeft deze website gemaakt?

Een zeer goede vraag. Het is namelijk belangrijk om na te gaan door wie en met welke bedoeling iets geschreven is.

Deze website is ontwikkeld door Fakkeltjes vzw. Fakkeltjes geeft magazines en boeken uit voor de lessen niet-confessionele zedenleer in het lager onderwijs. In al haar projecten wil ze kinderen en jongeren aansporen om kritisch te denken. Met deze website brengt zij het levensverhaal van Charles Darwin en de evolutietheorie op maat van jong en oud.

Fakkeltjes vzw is een lidvereniging van deMens.nu. Deze organisatie vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel.

De prachtige illustraties bij dit verhaal zijn gemaakt door Koen Cassiman.